Browsing All posts tagged under »Ayet Tefsiri«

Enbiya süresi 92-93 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 27, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse Bana ibadet ediniz.” “Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar” ihtilafa düştüler diyor Allah, “(dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi Bize döneceklerdir.” Ve intikam alacağım diyor Allah. Adam da diyor ‘rahmet rahmet’ diyor. Allah fitnedir diyor, bölünmek beladır diyor. O da ‘yok […]

Mesed Suresi, 1-5 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 8, 2013

0

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Şeytandan Allah:’a sığınırım “Ebu Leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya.” (Mesed Suresi / 1) Demek ki, bir kuruma, mevcut sitemde bir kuruma oluyor. Mevcut sistem çöküyor. Bakın, “iki elin kurusun.” Küfür de bütün yönleriyle kuruyor. Çünkü insanda iki el vardır. Bir eli kuruduğunda, diğer elini kullanabilir. Ama Allah bak iki elini birden […]

Maide Suresi, 51. ve Al-i İmran Suresi, 67. Ayetlerinin Tefsiri

Eylül 11, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım.  “Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez”. “Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar.” Abdullah Kelkitli diyor. “İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan’dı. Fakat o Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman’dı. Müşriklerden de değildi.” Tamam, güzel. “Ne Yahudi, ne de Hristiyan’dı”tamam, Hz. İbrahim (a.s)’ın […]

Haşr Suresi, 2. Ayetinin Tefsiri

Eylül 11, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım. Haşr Suresi “Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünle yurtlarından çıkaran O’dur. Onların çıkacaklarını siz sanmamıştınız. Onlarda kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Böylece Allah’ın azabı da onlara hesaba katmadıkları bir yönden geldi. Yüreklerine korku saldı. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın.” İşte Suriye’de olan […]