Enam Suresi, 133-135 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 26, 2013

0

Şeytandan Allah’a Sığınırım “Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir.” Bu ne demek? Hz. Mehdi (a.s)’ın de hiçbir şeye hiç kimseye ihtiyacı yok, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın da öyle. Çünkü Allah’ın desteğini alıyorlar. “Dilerse sizi giderir.” Mesela Mısır’da hükümeti yıkıyor, Suriye’de yıkıyor, Libya’da yıkıyor. “Ve dilerse sizi, bir başka kavmin soyundan inşa edip var ettiği […]

Posted in: Enam Suresi

Yunus Suresi, 36, 41, 47-48 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 25, 2013

0

Cenab-ı Allah diyor ki, “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz.” Hep zan, yobazlara bakıyoruz zan, bağnazlar zan, Darwinistlere bakıyoruz zan, tahminle! Kesin hükümle olması lazım. “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.” Zan ile ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. “Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir” diyor Allah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Eğer seni yalanlarlarsa,”  diyor Cenab-ı Allah-ki, hep Darwinistlerin, materyalistlerin, […]

Posted in: Yunus Suresi

Zariyat Suresi, 8-11, 48 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 24, 2013

0

ADNAN OKTAR: Bak Cenab-ı Allah diyor ki Zariyat suresi 8. ayette “Siz, gerçekten” şeytandan Allah’a sığınırım “birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) içindesiniz.” Tam Darwinistlerin durumunu anlatan bir ayet. Bak “birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) içindesiniz” “paleontolojik delileri kabul ediyor musunuz?” diyoruz, “ediyoruz” diyorlar. “Peki sergileyelim” diyoruz, “hayır istemiyorum” diyor […]

Posted in: Zariyat Suresi

Lokman Suresi, 27. Ayetinin Tefsiri

Ekim 20, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım. Diyor ki Cenab-ı Allah Lokman Suresi’nde, “Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek,” mesela bak 7 deniz olmasını söylemesi Kuran’da o manidar; “(mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” Burada kastı Allah’ın, bizim düşünce ufkumuzu açmak […]

Posted in: Lokman Suresi

Lokman Suresi, 20-21 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 20, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım “Allah’ın, göklerdeki ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde, bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı Kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır”. Mesela Darwinistler, materyalistler. Tamam. “Onlara; ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’.” Erasmus […]

Posted in: Lokman Suresi

Leyl Suresi, 1-21 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 20, 2013

0

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Şeytandan Allah’a sığınıyorum. “Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun” Bütün dünyayı şu an karanlık sardı, deccaliyet. Simsiyah  karanlık oldu. 2. ayet “Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze.” Bu da Mehdiyet’e bakıyor. Bütün dünya pırıl pırıl aydınlık olacak, inşaAllah. “Erkeği ve dişiyi yaratana;  Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.” yani küfrün özelliği olarak bak,  […]

Posted in: Leyl Suresi

Kafirun Suresi, 1-6 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 16, 2013

0

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Şeytandan Allah’a sığınırım Kafirun Suresi, 1-“Kul ya eyyühel kafirun” ne güzel bir hitap. “De ki; Ey kafirler.” 2-“Ben sizin taptıklarınıza tapmam.” 3-“Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz.” 4-“Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.” 5-“Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.” 6-“Sizin dininiz size, benim dinim bana.” Nerede burada baskı? Bu da mı ref oldu? Diyorlar ya; […]

Posted in: Kafirun Suresi