Enam Suresi, 133-135 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 26, 2013

0441932

Şeytandan Allah’a Sığınırım

Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir.” Bu ne demek? Hz. Mehdi (a.s)’ın de hiçbir şeye hiç kimseye ihtiyacı yok, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın da öyle. Çünkü Allah’ın desteğini alıyorlar. “Dilerse sizi giderir.” Mesela Mısır’da hükümeti yıkıyor, Suriye’de yıkıyor, Libya’da yıkıyor. “Ve dilerse sizi, bir başka kavmin soyundan inşa edip var ettiği gibi, yerinize bir başkasını getirir.” İşte o bir başkası Hz. Mehdi (a.s). Onları götürecek, yerine Cenab-ı Allah yerine Hz. Mehdi (a.s)’ı getirecek. “Sizi bir başka kavmin soyundan var ettiği gibi, yerinize bir başkasını getirir.

134. ayette de diyor ki; “Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir” diyor, arkasındanda. Yani ayetin akışı, siyakı sibakından, siyak sibak tabir ediliyor yani geliş ve gidişinden, Mehdiyet’e açıkça işaret edildiği görülüyor. “Hiç şüphesiz” diyor, “size vadedilen mutlaka gelecektir.”Yani Hz.  (a.s), Hz. İsa Mesih (a.s), yani İttihad-ı İslam, kıyamet alametleri ve kıyamet. “Ve siz bizi aciz bırakacak değilsiniz.” Yani Hz. Mehdi (a.s)’ı durduramazsınız. Hz. İsa Mesih (a.s)’ı durduramazsınız. Dabbet-ül Arz çıkar. Kıyamet oluşur.

135. Ayet-“Ve de ki: “Ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın.” Yani elinizden engellemek için, yani oturup sizi insafa davet etmiyorum diyor. “Elinizden geleni yapın.” Çünkü yapamazsınız zaten diyor. Kaderde yok. Belirli bir şeyin dışında bir şey yapamazlar. Allah’ın takdir ettiği kadarını yapabilir. Ne münafıklar ne kâfirler ne diğerleri, ne Darwinistler, ne materyalistler, Allah’ın dediğinin dışında bir güçleri bir atakları olmuyor. “Şüphesiz ben de yapıyorum.” Hz. Mehdi (a.s)’da diyecek bunu, “siz elinizden geleni yapın, ben de yapıyorum” diyecek. “Bu yurdun, dünyanın sonu kimindir, bilip öğreneceksiniz.” Deccalin mi, Hz. Mehdi (a.s)’ın mı göreceksiniz diyor. Dünyanın sonu Hz. Mehdi (a.s)’ın.  Zaten Ebcedi de; 1993 tarihini veriyor. Yani bu çok manidar, 1993 tarihini vermesi. “Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir.” Zalim ne demek? Zulüm, Kuran’a uyulmamasını Cenab-ı Allah zulüm olarak görüyor. Kuran’a uyulmayan her yerde zulüm vardır. “Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir.

Yani Darwinistler, materyalistler, ateistler komünistler, İslam karşıtları, hiçbir şekilde kurtuluşa ermeyecekler. Bunların içinde zulüm yapanlar özellikle, hiçbir şekilde kurtuluşa eremiyor.  Zulüm kavramı tabii geniştir. Mesela bazısı adam öldürür zulüm yapar, bazısı hakkı gördüğü halde anlamazdan gelir, zulüm yapar. Bir kısmı kendine zulüm yapar. İnsanın kendi kendine yaptığı zulmü, düşmanı yapmaz.

2013-10-11 02:01:30

Reklamlar
Posted in: Enam Suresi