Yunus Suresi, 36, 41, 47-48 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 25, 2013

01280x960

Cenab-ı Allah diyor ki, “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz.” Hep zan, yobazlara bakıyoruz zan, bağnazlar zan, Darwinistlere bakıyoruz zan, tahminle! Kesin hükümle olması lazım. “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.” Zan ile ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. “Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir” diyor Allah.

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Eğer seni yalanlarlarsa,”  diyor Cenab-ı Allah-ki, hep Darwinistlerin, materyalistlerin, bağnazların yaptığı hep yalanlama, karşı çıkma “yalanlarlarsa, onlara de ki:” Allah bir akıl, bir üslup gösteriyor, “onlara de ki: Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir” bu kadar. Ben size karışmam sizde bana karışmayın. Bu nedir? Demokrasinin özü. Diyorlar ki Kuran’da demokrasi var mı? İşte al. “Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.” Bu kadar. “Uzak olduğunuz için sizi cezalandıracağım” demiyor. Uzaksınız sadece ama “bende sizin yaptıklarınızdan uzağım” diyor. Fakat bu bir kavgayı gerektirmiyor.

“Her ümmetin bir” Mehdi (a.s)’ı, bir elçisi “bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman” ebcedi kaç? 2021. Bir tane rakam veriyor, 2021. Harf toplamı 2021.” “Her ümmetin” mesela Müslümanlar bir ümmet, “bir resulü” bir elçisi, bir Mehdisi vardır. “Onlara resulleri” Mehdileri, “geldiği zaman,” 2021,“aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.” Hep adalet, Cenab-ı Allah’ın en çok üzerinde durduğu şey. Hz. Mehdi (a.s)’da geldiğinde, en önemli görevi ne? Adalet, adil olmak dünyaya müthiş bir adalet hakim oluyor. En büyük konfor adalettir, adalet olmayınca mahvolursun.

“Derler ki: “Eğer doğru sözlüyseniz” madem anlattıklarınız doğru, “bu belirttiğiniz süre (va’d) ne zamanmış?” “Ne zaman Hz. Mehdi (a.s) geliyor? Ne zaman Hz. İsa Mesih (a.s) geliyor? Ne zaman kıyamet kopuyor? Bize bir söyleyin” diyorlar. Böyle bir merak da var bunlarda. İlla yapacağından değil ama öğrenmek istiyor içgüdüsel düşünceyle bunu talep ediyorlar.

Reklamlar
Posted in: Yunus Suresi