Lokman Suresi, 20-21 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 20, 2013

0Vehicles_lamborghini_395337

Şeytandan Allah’a sığınırım

“Allah’ın, göklerdeki ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde, bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı Kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır”. Mesela Darwinistler, materyalistler. Tamam. “Onlara; ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’.” Erasmus Darwin’in, diğerlerinin kafası. “Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse?”. Ya Allah onları, ateşin içine çağırıyorsa diyor. Yani şeytan diyor ama, tabii şeytanın gücünü meydana getiren de Allah’tır inşaAllah. “Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse?” Tabii Allah onların Cennete gitmesini ister ama onlar zorla Cehennemi isterlerse Allah da onları Cehenneme alır. Efendim 20 ve 21. ayetleri toplamış arkadaşımız, 20 artı 21, 2021 çıkmış. “İnşaAllah açıklarsanız seviniriz Hocam. Ayet Hz. İsa (a.s.) ile mi, Mehdi (a.s.) ile mi ilgili inşaAllah? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ahir zamanın büyüklerinden eylesin”. Onu kırmızı işaretle yazmış. Yine Mehdi (a.s.) olmamı istiyor anladığım kadarıyla. Bunlar ne sevimli tipler, maşaAllah. “Bizler de neferiz inşaAllah”. Kayseri’den Yunus Çayır. Ahir zamanın büyüklerinden Allah seni de eylesin Yunus inşaAllah. Ahir zamanın büyükleri, hepimiz inşaAllah Ahir zamanın büyükleri oluruz. Tabii, bu tarzda da bakabiliriz. Dolayısıyla hem İsa (a.s.)’a hem Mehdi (a.s.)’a bakıyor inşaAllah. Bakın “Allah’ın, göklerde ve yerdeki sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” Göklerde ve yerde. Göklerde Hz. İsa (a.s.) bir nimettir. Yerde de Hz. Mehdi (a.s.) bir nimettir inşaAllah. Ve müminlerin emrindedir ikisi de. Müslümanlara hizmet edeceklerdir inşaAllah ve nimet getireceklerdir. İnsanlara bereket, bolluk getirecektir. “Onlara; ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ derler.” Şimdi mesela biz bunu diyoruz. “Allah’ın indirdiğine uyun” diyoruz. Ama adamlar diyorlar, “biz babalarımızı bulduğumuz yola uyarız” diyorlar. “Ya şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse?” diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Darwinistlere burada bir işaret var tabii.

2012-02-25 19:31:57

Reklamlar
Posted in: Lokman Suresi