Leyl Suresi, 1-21 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 20, 2013

0110020
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şeytandan Allah’a sığınıyorum.

Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun” Bütün dünyayı şu an karanlık sardı, deccaliyet. Simsiyah  karanlık oldu. 2. ayet “Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze.” Bu da Mehdiyet’e bakıyor. Bütün dünya pırıl pırıl aydınlık olacak, inşaAllah. “Erkeği ve dişiyi yaratana;  Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.” yani küfrün özelliği olarak bak,  “…çelişkili parça parça ve darmadağınıktır.” Müslümanlar da mesela darmadağınıktırlar. Birçok mezheplere ayrılmışlar, parça parçalar. “Fakat kim (Allah rızası için mal dağıtır) verir ve korkup-sakınırsa; Ve en güzel olanı doğrularsa,…” en güzel olan nedir? İslam ahlakının hakimiyeti, İttihad-ı İslam. Barış, kardeşlik, güzel olan her şey. “Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız” Mehdiyeti dünyaya hakim edeceğiz, başarılı kılacağız. Önüne bir engel çıkmayacak. “Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,…” deccaliyetin özelliği. “Kendini müstağni görmesi,…” Alak Suresi’nde dün söylemiştik. Deccalin ölüm tarihini veriyor 1882. Evet, Alak Suresi’nde. “Kendini müstağni,…” “İnnel insane le yetga,”bak ayet burada da söylüyor onu yine. “Kim de cimrilik eder,…” malını kısar, egoist olur, bencil olur, “…kendini müstağni görürse,…” mükemmel üstün, en iyi görürse. “Ve en güzel olanı yalan sayarsa,…” Mehdiyeti, İttihad-ı İslamı, Türk-İslam Birliği’ni, güzel ahlakı, Kuran’ı yalanlarsa. “Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.” Aynı zamanda yıkılışlarını, mahvoluşlarını kolaylaştıracağız. Mesela Darwinizm  5 dakikada yıkıldı, çok kolaylıkla yıkıldı. Şimdi bütün dünyada küfrün yıkılışını Allah kolaylaştırıyor. Normalde küfür asla yıkılmayacak gibi görünüyordu. Ama Allah kolaylaştıracak ve yıkılacak.

 

Mesela, komünizm asla yıkılacak gibi görünmüyordu, Allah yıktı. Şimdi de dünyadaki bütün küfrü yıkacak, inşaAllah, kolaylaştıracak. “Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, (küfrün) malı ona hiç yarar sağlamaz” Tankı, topu, hiçbir şey yarar sağlamaz, diyor Allah. “Tereddi edeceği,…” ne demek? Baş aşağı düşüşe uğrayacağı, yıkılacağı zaman diyor. “Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.” Allah yol göstermeyi neyle yapıyor? Kuran’la. Kuran’ı insanlara tanıtacak olan kimdir? Mehdiyet’tir, Mehdi (a.s.)’dir. “Gerçekten son da, ilk de Bizimdir.” Alfa ve Omega olarak geçer İncil’de, Alfa ve Omega. A ve O harfleri ile geçiyor. İncil’de bu önemli bir konudur, Alfa ve Omega. “Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.” Son Mehdiyet’tir, İsa Mesih (a.s.)’dir. İlk olan Hz. Adem (a.s)’dir, inşaAllah. “Artık sizleri, ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım.” Cehennem. “Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz.” Sürekli üzülen, sürekli kendini içine kapatmış, İslam’ın neşesini, Allah’ın iman neşesini yaşamayan, küfre ve dalalete dalmış, kendini mahvetmiş  olanları göndereceğim, diyor Allah. “Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.” Kuran’ı, İslam’ı yalanlamış, Kuran’a inanmamış “...ve yüz çevirmişti,…” Müslümanlardan uzak durmuştu. “Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.” Yani İslam’a, Kuran’a yakın olan, küfürden sakınan ise Cehennemden uzak tutulacaktır. “Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.” Bol bol dağıtır Müslüman Allah rızası için. Egoist, bencil değildir ve “arınır” diyor Allah bak. Mal durursa kirdir sizin üstünüzde, diyor Allah. Bir pisliğe dönüşür ama malı dağıtırsanız mal da temizlenir, siz de temizlenirsiniz, diyor Allah. Malı tutmayı Allah bir kir olarak görüyor. “Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.” “Allahın yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir borcu yoktur. Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.” Malı niçin veriyor? Allah rızası için, yani iyi desinlere değil, çıkar için değil. “Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.” Bu ne zaman oluyor? Mehdi (a.s.) zamanında tam anlamıyla olacaktır. Allah rızası için mal dağıtılacaktır. “Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.” İnşaAllah. 21. ayet, 21. yüzyıla da bakıyor. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda insanların kendisi de razı olacaktır, kendisi de mutlu olacaktır, Ahirette de olacaktır, inşaAllah.

Reklamlar
Posted in: Leyl Suresi