İnşirah Suresi, 1-8 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 8, 2013

0893-desert-heaven-wallpaper-800x600

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şeytandan Allah’a sığınırım: “Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?” (İnşirah Suresi / 1) Elem neşrah leke sadrek. Demek ki, bazen insanların göğsü daralır. Hz. Musa (a.s)’da da oluyor. “Ya Rabbi göğsüm daralıyor” diyor. Peygamberimiz (s.a.v)’de de var. Peygamberimiz (s.a.v)’in Allah göğsüne bir ferahlık, kalbindeki sıkıntıyı gideriyor.

“Ve yükünü indirip-atmadık mı?” (İnşirah Suresi / 2) Muhtemelen Peygamberimiz (s.a.v) kilo almıştı son zamanlarda, sevimli Peygamberimiz (s.a.v). Zaten Hz. Ayşe (r.a) annemizle yarışmışlar. Her zaman geçerken, Hz. Ayşe (r.a) annemiz geçmiş Peygamberimiz (s.a.v)’i, Peygamberimiz (s.a.v) geride kalmış. Sen misin geçen, Peygamberimiz (s.a.v) dünya tatlısı rejime giriyor. İşte o, karnına taş bağladı dedikleri o. Yani sıcak taş. Rejime girdiği için, bazen sancı yapıyor midesi zaman zaman. Tiritle rejim yapıyor, hurma yiyor günde birkaç hurma, bazen tabii o yorgunluk da yapar. Fakat rejim selametle neticeleniyor. Sonra Hz. Ayşe (r.a)’e diyor: “Gel, yarışalım.” Tabii açık ara birinci oluyor. Bak, “Ve yükünü indirip-atmadık mı?” diyor Cenab-ı Allah.

“Ki o, senin belini bükmüştü;” (İnşirah Suresi / 3) Çünkü fazla kilo insanı rahatsız eder.

“Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?” (İnşirah Suresi / 4) diyor Allah. 2009 tarihini veriyor. “Her yerde adın duyulmaya başlandı” diyor. Mehdiyet’e işaret var. Bakın, “Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?” Onun torununun zikri ne oluyor? Peygamber (s.a.v)’in zikri olmuş oluyor aynı zamanda. Çünkü onun torunu, onun evladı, onun ailesi. Seyyid Muhammed Mehdi (a.s). Her yerde Seyyid Muhammed Mehdi (a.s) duyuluyor. Dedesinin ismi ve onun sülbünden onun evladı olduğu için “senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?” Dünya hakimi oluyor, Cenab-ı Allah dünyaya hakim ediyor Peygamberimiz (s.a.v)’in torunuyla dedesinin getirdiği, dedesinin vesile olduğu dini dünyaya hakim ediyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v)’in şanı yücelmiş oluyor. Ebcedi de 2009 tarihini veriyor, inşaAllah.

“Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.” (İnşirah Suresi / 5) İlk dönemler zor, deccaliyet dönemi zor. Ama sonunda kolaylık var. Diyor ki Allah, bir daha diyor bak: “Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.” (İnşirah Suresi / 6) 5 ve 6, 56. 5 ve 6. ayetler 1956’ya işaret, inşaAllah.“Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.” 5. ayet, “Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.” (İnşirah Suresi / 6) Özellikle bu iki ayete dikkat çekmiş Allah; 5 ve 6.

“Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.”(İnşirah Suresi / 7) Şu an ahir zamandayız. Muazzam bir gayret içindeyiz, hiç durmadan. Peygamberimiz (s.a.v) de o zaman hiç durmadan faaliyet yapıyordu mübarek, maşaAllah.

“Ve yalnızca Rabbine rağbet et.” (İnşirah Suresi / 8) Nasıl olacak, nasıl bitecek, kim bitirecek? Deccaliyet nasıl yıkılacak? Fitne-fücur nasıl ortadan kalkacak? Telaş etmene gerek yok. “Ve yalnızca Rabbine rağbet et.” Ona tevekkül et, ona rağbet et, güven Allah’a, bırak kendini, sebebe sarıl, gerisine karışma. Anlamı, o. “Ve yükünü indirip-atmadık mı? (İnşirah Suresi / 2) Tabii bunda çok işaretler var.

Reklamlar
Posted in: İnşirah Suresi