Zümer Suresi, 61-67 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 3, 2013

0


color-woods

Şeytandan Allah’a sığınırım. Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.”(Zümer Suresi / 61) Bak mucize bir ayettir bu.“Takva sahiplerini” yani çok samimi, halis iman edip Kuran’a tam tabi olanları, “zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır.” “Dünyada Allah, mutlaka zafer vereceğim” diyor. Ve zaferin sonucu da, kurtuluş. Bir de bakın arkadan çok mühim bir mucize daha var; “onlara kötülük dokunmaz” diyor Allah. Kötülükten beri oluyorlar. Özel olarak Allah koruyor onları kötülükten. “Ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir.” Mümin vasfı, mümin hüzünlenmez. Bak Allah diyor ki; “Onlar hüzünlenmeyeceklerdir.” Hüzün dokunmuyor onlara. “Allah her şeyin yaratıcısıdır.”Nelerin? Hayrın ve şerrin, her şeyin. “O her şey üzerine vekildir.” Diyor ki mesela “Amerika başı bozuk.” Yok kardeşim bak Allah ne diyor, “O, her şey üzerine vekildir.” Her şeyin yaratıcısıdır. Suriye’deki olayların, şunun, bunun hepsinin yaratanı Allah’tır.  “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur.” “Göklerde gizli olan, açılmayan, yerde açılmayan bütün sırlar, her yer, her şey, her türlü anahtar Allah’ın elindedir” diyor Cenab-ı Allah.

“Allah’ın ayetlerine (karşı) inkar edenler ise; işte onlar, hüsrana uğrayanlardır. (Zümer Suresi / 63) Mutlaka mağlup olacak. Mesela PKK mutlaka yenilecek. Çünkü ayetin hükmüne göre ikinci bir yolları yok. Küfür mutlaka mağlup oluyor. Dünyada bak dikkat edin, küfür hiçbir yerde galip olup devam edememiştir. Mutlaka hüsranla biter küfür.

“De ki: “Ey cahiller, bana Allah’ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?” (Zümer Suresi / 64) Bak “Ey cahiller” diyor, demek ki bağnazların ana özelliği ne? Cahillikleri. Ne diyor cahiller? “Allah’ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?” Yani “başka bir hüküm koyucu mu var?” diyor Allah. Adamlar da diyor ki, “evet, başka hüküm koyucu var” diyor. Allah diyor ki bak işte, “cahilsiniz” diyor. Bağnazların ana özelliği. Başka bir hüküm koyucu uydurma rivayetlerle Allah’ın hükmünü değiştirmeye kalkıyorlar.“Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki):” Bak peygamberimiz (s.a.v)’e ve ondan öncekilere de vahyolunmuş. Ve ondan sonra olacaklara da. Yani bizim asrımıza da yönelik.“Eğer şirk koşacak olursan,” Ne demek? “Allah’ın hükmünü değiştirirsen” “şüphesiz amellerin boşa çıkacak” İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut. Var ya hani bağnazlar hacca gidiyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, “hepsi boşa çıkacak” diyor Allah, “ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.” (Zümer Suresi / 65)

Bak dünyanın her yerinde hüsrana uğruyorlar. Şirk koştu mu hüsran. “Hayır, artık (yalnızca)” bak yalnızca “Allah’a kulluk et” yani sadece Kuran’a tabii ol.  “ve şükredenlerden ol.” (Zümer Suresi / 66) Elhamdülillah. Daima şükretmek lazım. Hamd çok unutuluyor. Sürekli hamd etmek lazım, elhamdülillah.

“Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.” Yani Allah’ın büyüklüğünü, gücünü. Mesela Amerika’yı ayrı bir güç zannediyor. Rusya’yı ayrı. Bütün güç Allah’ın. Ne diyor Allah, bak,“Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.” Atoma, elektrona, her şeye hakim olan Allah’tır. Sonsuzluğa hakim olan Allah. “Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O’nun avucu (kabzası)ndadır;” Sen dünyayı kocaman görüyorsun; Allah değerini ne kadar insan gözünde küçük düşüyor, “Allah’ın avucundadır” bütün yer. Yani Allah için hiçtir anlamında.  “gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür.” “Sağ eliyle” yani yine Allah’ın gücünü ve büyüklüğünü vurgulamak için Allah söylüyor. Yoksa tabii yani “Sağ el” demek, “Allah’ın gücüyle.” “O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.” (Zümer Suresi / 67) Yani “yeni yeni hocalar, yeni yeni hükümler, yeni yeni alimler, öyle bir şey yok” diyor Cenab-ı Allah. Sadece Kuran. “Onların şirk koştuklarından Allah yücedir” diyor.

Reklamlar
Posted in: Zümer Suresi