Şura Suresi 24-25, 27, 16 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 3, 2013

0


lion5

“Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır.” (Şura Suresi 24) Yani Allah deccaliyeti ortadan kaldırır diyor. Kim kaldırıyor? Allah. “Ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir” güçlendirir. “Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.” Ebcedi; 2014. Az kaldı. “Kullarından tövbeyi kabul eden” bol bol tevbe etmek lazım, Cenab-ı Allah’ın beğendiği bir ibadet tövbe etmek. “Kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O dur.” Allah, bütün müminlerin, hepimizin günahlarını bağışlasın. Allah’a hamd olsun. “Allah” diyor “eğer Allah kulları için rızkı sınırsızca geniş tutup yaysaydı gerçekten yeryüzünde azarlardı.” diyor. Onun için Allah sürekli bütün dünyanın tarihi boyunca hep ekonomik kriz meydana getirmiştir. Her zaman ekonomik kriz ya azalıp ya çoğalmıştır ama mutlaka olmuştur. Hep insanlar geçinememekten şikâyet ederler. Hiçbir dönemde Abdülhamit döneminden başlayıp, bu döneme kadar hiçbir zaman için bir bolluktan bahsetmemişlerdir. Allah onu özel yapıyorum diyor. Bu da bir mucizedir. Ekonomi normalde acayip canlanması lazım, zenginliğin akması lazım ama olmuyor. Hz. Mehdi (a.s) devrinde son kere oluyor, başka yok.

Allah Şura Suresi 16’da diyor ki; “Sahte deliller öne sürüp tartışanların delilleri, Rableri katında geçersizdir.” Darwinistlerin delilleri demek ki geçersiz. Bakın “Allah hakkında ‘deliller öne sürüp tartışanların’ delilleri, Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlaradır.” 

Reklamlar
Posted in: Şura Suresi