Mürselat Suresi, 1-19 Ayetlerinin Tefsiri

Posted on Ekim 2, 2013

0


teslimiyet1

Mürselat Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; “Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;” (Mürselat Suresi / 1) Nedir? Peygamberler. Nedir? Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa Mesih (a.s). Birbirleri ardına geliyorlar, peş peşe geliyorlar.

“Derken kökünden koparıp savuranlara.” (Mürselat Suresi / 2) Hz. Mehdi (a.s) ne yapacak? Deccaliyeti kökünden koparıp savurup atacak, inşaAllah.

“Yaydıkça yayanlara.” (Mürselat Suresi / 3) İslam’ı alabildiğine yayacak Hz. Mehdi (a.s) bütün dünyaya. Yaydıkça yayacak. Allah ona bu imkanı verecek. İşte televizyon, internet, her türlü imkan.

“Böylece ayırdıkça ayıranlara,” (Mürselat Suresi / 4) Darwinizmin, materyalizmin, imanın farkını Allah iyice, Hz. Mehdi (a.s) vesilesiyle gösteriyor ve ayrım çok güçlü oluyor. Allah ayırdıkça ayırıyor. Yani küfürle İslam’ı, nurla karanlığı birbirinden iyice ayırıyor Allah.

“Zikr (vahy, öğüt) bırakanlara;” (Mürselat Suresi / 5) Öğüt bırakanlara. Hz. Mehdi (a.s) ne yapacak? Zikir bırakacak. Öğüt bırakacak. Her yere tebliğ yapacak. Allah’ı zikredecek gece gündüz.

“Özür (suçu, eksikliği ortadan kaldırmak) veya uyarmak için.” (Mürselat Suresi / 6) Hz. Mehdi (a.s) da gece gündüz insanları uyaracak. Suçu ve eksikliği de ortadan kaldırmaya çalışacak. Özür yani bozuk olanlar. Mesela ne var? Sevgisizlik var. Merhametsizlik var. Adaletsizlik var. Terör var. Bunlar hep özür. Hz. Mehdi (a.s) ne yapacak? Bu özürleri izale edecek. Ortadan kaldıracak. Ve uyaracak insanları. Hakk’ı ve güzelliği gösterecek.

“Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.” (Mürselat Suresi / 7) Nedir? İttihad-ı İslam. Nedir? Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuru. Nedir? İsa Mesih’in zuhuru.

“Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman,” (Mürselat Suresi / 8) Bak hemen kıyamet alametlerine geçiyor. Demek ki olaylar kıyametle, kıyamet alametleriyle ilgili.

“Gök yarıldığı zaman” (Mürselat Suresi / 9) Bak hemen Hz. Mehdi (a.s)’dan sonra bunlar olacak zaten. Hemen akabinde. Hemen akabinde kıyametin alametleri başlıyor. “Gök yarıldığı zaman.”

“Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman,” (Mürselat Suresi / 10)

“Ve resuller de (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman” (Mürselat Suresi / 11)

“(Bu,) Hangi gün için ertelenmişti?” (Mürselat Suresi / 12) “Hangi gün için ertelenmişti?”diyor Allah.

“(Mü’mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için.” (Mürselat Suresi / 13) diyor. “Onun için ben bekletmiştim dünyayı” diyor. Kıyamet kopacakken biliyorsunuz Hz. Mehdi (a.s) vesilesiyle kıyamet uzatılıyor. Erteleniyor. “Hangi gün için ertelenmişti?” diyor Allah. Bu ertelenmeye de dikkat çekiyor. Bir tek Hz. Mehdi (a.s) konusunda vardır ertelenme ile ilgili hadis. Kıyametin ertelenmesi ile ilgili başka hiçbir hadis yok. Allah sadece “evlatlarımdan Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurundan evvel kıyametin vaktini erteleyeceğim” diyor Allah. Ve “Benim evlatlarımdan Hz. Mehdi (a.s) çıkacak” diyor. Ve bununla ilgili çok çok fazla hadis var. Bakın bir daha söylüyorum. Sadece Hz. Mehdi (a.s)’la ilgili konuda ertelemeden bahsediliyor hadislerde. Kuran’da da bir tane ertelemeden bahsediyor. Bak ne diyor? “(Bu, kıyamet) Hangi gün için ertelenmişti? (Mü’mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için.” Ertelenmişti.

“Bu ayırma gününü sana ne bildirdi?” (Mürselat Suresi / 14)

“O gün, yalanlayanların vay haline.” (Mürselat Suresi / 15)

“Biz, öncekileri helak etmedik mi?” (Mürselat Suresi / 16) diyor Allah. Firavunları, Nemrutları, deccalları, Hitler’i, Mussolini’yi.

“Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.” (Mürselat Suresi / 17)

“İşte biz, suçlu-günahkarlara böyle yapıyoruz.” (Mürselat Suresi / 18) mesela şimdiki deccaller de, Mısır’daki deccaler de, Suriye’deki deccaller de, o deccallerin arkasından gidiyor, onların devamı olarak.

“O gün, yalanlayanların vay haline.” (Mürselat Suresi / 19) diyor Allah 19. Ayette.

Reklamlar
Posted in: Mürselat Suresi