Browsing All Posts published on »Ekim, 2013«

Tevbe Suresi, 100. Ayetinin Tefsiri

Ekim 31, 2013

0

Müminler birbirlerine o kadar sevgi dolular ki, bak Tevbe Suresi 100. ayet, şeytandan Allah’a sığınırım; “Öne geçen Muhacirler” diyor. Hicret etmiş, içlerinde eski Yahudi olan Müslümanlar var. Hıristiyan olan Müslümanlar var, Hıristiyan iken Müslüman olmuş. Yahudi iken Müslüman olmuş. İranlı olanlar var, eski Mecusiler var, Müslüman olmuş. “Öne geçen Muhacirler” hicret ediyorlar. Nereye? ‘Ensar’, onları konaklayan Müslümanlar, evine çağırıyor; […]

Tin Suresi, 1-5 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 31, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım “İncire ve zeytine andolsun,” (Tin Suresi / 1) En iyi rejim yapılacak yiyecekler, incir ve zeytin. Biri vücudun tuz ihtiyacını çok iyi karşılar ve yağ ihtiyacını çok iyi karşılar, öbürü de şeker ihtiyacını çok iyi karşılar. Dolayısıyla rejimlerde, en faydalı olacak iki yiyecekten örnek verilmiş, inşaAllah. Ve “Sina dağına” Diyor Cenab-ı Allah. (Tin Suresi […]

Enbiya süresi 92-93 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 27, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım. “Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse Bana ibadet ediniz.” “Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar” ihtilafa düştüler diyor Allah, “(dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi Bize döneceklerdir.” Ve intikam alacağım diyor Allah. Adam da diyor ‘rahmet rahmet’ diyor. Allah fitnedir diyor, bölünmek beladır diyor. O da ‘yok […]

Enam Suresi, 133-135 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 26, 2013

0

Şeytandan Allah’a Sığınırım “Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir.” Bu ne demek? Hz. Mehdi (a.s)’ın de hiçbir şeye hiç kimseye ihtiyacı yok, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın da öyle. Çünkü Allah’ın desteğini alıyorlar. “Dilerse sizi giderir.” Mesela Mısır’da hükümeti yıkıyor, Suriye’de yıkıyor, Libya’da yıkıyor. “Ve dilerse sizi, bir başka kavmin soyundan inşa edip var ettiği […]

Yunus Suresi, 36, 41, 47-48 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 25, 2013

0

Cenab-ı Allah diyor ki, “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz.” Hep zan, yobazlara bakıyoruz zan, bağnazlar zan, Darwinistlere bakıyoruz zan, tahminle! Kesin hükümle olması lazım. “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.” Zan ile ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. “Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir” diyor Allah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Eğer seni yalanlarlarsa,”  diyor Cenab-ı Allah-ki, hep Darwinistlerin, materyalistlerin, […]

Zariyat Suresi, 8-11, 48 Ayetlerinin Tefsiri

Ekim 24, 2013

0

ADNAN OKTAR: Bak Cenab-ı Allah diyor ki Zariyat suresi 8. ayette “Siz, gerçekten” şeytandan Allah’a sığınırım “birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) içindesiniz.” Tam Darwinistlerin durumunu anlatan bir ayet. Bak “birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) içindesiniz” “paleontolojik delileri kabul ediyor musunuz?” diyoruz, “ediyoruz” diyorlar. “Peki sergileyelim” diyoruz, “hayır istemiyorum” diyor […]

Lokman Suresi, 27. Ayetinin Tefsiri

Ekim 20, 2013

0

Şeytandan Allah’a sığınırım. Diyor ki Cenab-ı Allah Lokman Suresi’nde, “Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek,” mesela bak 7 deniz olmasını söylemesi Kuran’da o manidar; “(mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” Burada kastı Allah’ın, bizim düşünce ufkumuzu açmak […]