Necm Suresi, 2-5 Ayetlerinin Tefsir

Posted on Eylül 24, 2013

0


cute_asian_little_girl-wallpaper-800x600

Şeytandan Allah’a sığınırım. Necm Suresi. “Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı” bir sapkınlıkla bir de azmakla suçluyorlar Peygamberimiz (s.a.v)’i, evliliklerinden dolayı, onun kadınlara olan muhabbetinden dolayı bir kin duyuyorlar, o devrin münafıkları. Allah, Peygamberimiz (s.a.v)’in kalbine müthiş bir kadın sevgisi koymuş, müthiş bir insan sevgisi var, müthiş bir çiçek sevgisi var. Münafıklarda insan sevgisi olmadığı için, kadın sevgisi de olmuyor, hayret ediyorlar. O zaman onu azgınlık olarak alıyorlar, azma olarak alıyorlar. Halbuki kalbindeki coşkun insan sevgisinden kaynaklanan Allah sevgisinden kaynaklanan bir muhabbet o. Bir de sapkınlıkla suçluyorlar“sapmadı ve azmadı. O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.” Nasıl konuşur? İlhamla, vahiyle, çıkar içinde konuşmaz, “hevadan konuşmaz” diyor. Daha deminde söyledim, peygamberler hevadan konuşmuyorlar. Çok akıllıca, isabetli, doğru, samimi konuşurlar. “O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir” Kuran hükümleri vahiydir, saf vahiydir. “Ona (bu Kur’an’ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.” Kim? Cebrail (a.s). MaşaAllah.

2013-09-21 01:49:14

Reklamlar
Etiketlendi:
Posted in: Necm Suresi